Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Elysé verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Schoonheidssalon Elysé, of om een andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Elysé verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en op eigen verzoek een kopie te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Schoonheidssalon Elysé, Cantharel 2 2403 RA Alphen aan den Rijn, 06-29055485, KVK 55772706.
De salon is bereikbaar via info@schoonheidssalonelyse.nl of via telefoonnummer 06-29055485.

2. Welke gegevens verwerkt Schoonheidssalon Elysé en voor welk doel
2.1       De volgende persoonsgegevens verwerkt:
                        a) voor- en achternaam,
                        b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
                        c) telefoonnummer,  e-mailadres, geboorte datum

 1. d) Eventuele gezondheidsgegevens via intakeformulier
 2. e) Eventuele voor – en na foto’s  Schoonheidssalon Elysé verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 3. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
  b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Schoonheidssalon Elysé;
  c) je gezondheid/medische gegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
 4. d) Voor- en na foto’s worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media, na toestemming van u.
 5. a) Geboorte datum wordt gebruikt voor het verzenden van een verjaardagsattentie. 

E-mail berichtgeving:

Schoonheidssalon Elysé gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Schoonheidssalon Elysé te informeren.  Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 1. Bewaartermijnen

Schoonheidssalon Elysé verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Schoonheidssalon Elysé passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Schoonheidssalon Elysé geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de eigenaresse van Schoonheidssalon Elysé kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Schoonheidssalon Elysé zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Schoonheidssalon Elysé je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Schoonheidssalon Eysé via info@schoonheidssalonelyse.nl of via teefoonnummer 06-29055485.

 1. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.